Regio ZOU
Regio Lekstroom

ANW | Toekomstbestendige ANW-zorg


UNICUM heeft in 2016 gekozen voor een regionale organisatiestructuur. In de zomer van 2019 is deze beoogde regionale structuur definitief afgerond. Binnen de logisch afgegrensde regio’s Zuidoost-Utrecht en Lekstroom, ondersteunt UNICUM de huisartsen om de zorg en ondersteuning, samen met hun samenwerkingspartners, zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen en noden van de inwoners. UNICUM sluit hiermee aan bij het Hoofdlijnen Akkoord (HLA) 2019-2022, waarin De Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) een belangrijke pijler is.

Strategische keuze tot overnemen spoedposten

In beide regio’s is sprake van een steeds betere afstemming en samenwerking tussen huisartsen met paramedici, ziekenhuizen, gemeenten en thuiszorg op het gebied van dagzorg, chronische zorg, jeugd, GGZ en ouderenzorg. In het voorjaar van 2019 hebben de huisartsen in het werkgebied van Primair, waaronder de huisartsen in de regio’s ZOU en Lekstroom, de strategische keuze gemaakt om ook de ANW-zorg onder te brengen in hun eigen organisaties. Dat betekent dat UNICUM het voornemen heeft om de spoedposten Zeist en Nieuwegein van Primair over te nemen. Streefdatum is 1 juli 2020.

De bij UNICUM aangesloten huisartsen hebben hiermee de strategische keuze gemaakt om de organisatie en ondersteuning van 7x24-uurs huisartsenzorg te beleggen in hun eigen regio-organisatie. Hiermee realiseren zij dat huisartsen als één partij in de regio aanspreekbaar zijn voor alle facetten van de huisartsenzorg.