Regio ZOU
Regio Lekstroom

ELV | Intro


 

ZCC Midden-Nederland voor zorgcoördinatie tijdelijk verblijf  

Hoe werkt zorgcoördinatie tijdelijk verblijf? 
De huisarts of huisartsenpost neemt contact op met de zorgbemiddelaar in het ZCC voor het regelen van een geschikt tijdelijk verblijf bed voor zijn/haar patiënt. De zorgbemiddelaar van de coördinatiefunctie tijdelijk verblijf heeft kennis van de verschillende soorten tijdelijk verblijf bedden én inzicht in de bijbehorende capaciteit van de betrokken V&V instellingen. De zorgbemiddelaar regelt op verzoek ook het vervoer naar de tijdelijk verblijf locatie. 

Bereikbaarheid zorgcoördinatie tijdelijk verblijf 
De coördinatiefunctie tijdelijk verblijf wordt vanaf 20 juni 2020 zeven dagen per week bemenst van 09.00 tot 18.00 uur. De coördinatiefunctie is bereikbaar op nummer: 085-7735777. Dit nummer geeft tevens toegang tot ambulance spoedzorg via de meldkamer ambulancezorg en het aanvragen van geplande ambulancezorg, beide RAVU.

De zorgcoördinatie COVID-19 blijft zeven dagen per week van 09.00 - 18.00 uur bereikbaar op het bekende nummer 085-1124755

Verschillende soorten tijdelijk verblijf bedden 

 • ELV (Eerstelijns verblijf) hoog complex 
 • ELV laag complex 
 • ELV palliatief 
 • GRZ (Geriatrische revalidatiezorg) 
 • Wlz9b 
 • Wlz (Wet langdurige zorg) crisis bed – somatiek 
 • Wlz crisis bed – psychogeriatrisch 
 • Logeeropvang Wlz 

Betrokken V&V-instellingen bij zorgcoördinatie tijdelijk verblijf 

 • Accolade Zorg 
 • AxionContinu 
 • Bartholomeus Gasthuis 
 • Careyn 
 • De Bilthuysen 
 • De Rijnhoven 
 • De Wulverhorst 
 • Fundis 
 • ISZ de brug 
 • Quarijn 
 • Vecht en IJssel 
 • Warande 
 • Zonnehuisgroep Amstelland 
 • Zorggroep Charim 
 • Zorgspectrum 

NB: bemiddeling naar andere V&V instellingen in de regio Midden-Nederland is ook mogelijk. 

ZCC als groeimodel 
Het ZCC is een groeimodel voor de regio Midden-Nederland. Zorginstellingen in de regio kunnen gefaseerd aansluiten, passend bij de dynamiek en ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Aansluiten betekent samenwerken in een professioneel netwerk – het ZCC - van zorginstellingen en zorgprofessionals in het belang van goede patiëntenzorg. Met het ZCC realiseert de zorgketen samen een multidisciplinaire werkplek die de huidige segmentatie in de keten van acute zorg doorbreekt; één plek waar regionale zorgpartners intensief samenwerken, van elkaar leren en processen verbeteren. De juiste zorg op de juiste plek. 

Meer informatie 
Heeft u vragen over het ZCC Midden-Nederland? Stuur dan een e-mail aan Sander Komijn, kwartiermaker.