Regio ZOU
Regio Lekstroom

ELV | IntroEen stuurgroep met vertegenwoordiging vanuit de huisartsen, ELV-aanbieders en ziekenhuizen werkt aan een Eerstelijns Verblijf coördinatiepunt voor de regio. Zij hebben samen werkafspraken gemaakt. Het doel? Kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dit lukt alleen als alle ketenpartners hiervoor verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Bekijk hier de gemaakte werkafspraken.