Regio ZOU
Regio Lekstroom

Leefstijl | Groepseducatie


Via groepseducatie kunt u een groep patiënten van betrouwbare informatie voorzien, zodat zij daarna op een goede manier zelf kunnen bepalen hoe zij met hun (chronische) aandoening willen omgaan in het dagelijks leven. UNICUM ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken en diëtisten bij het ontwikkelen van aanbod op het vlak van groepseducatie. 

PRISMA
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Met tot nu toe goede resultaten en tevreden deelnemers. De Prismatrainers verzorgen ook groepseducatie in andere praktijken die hier interesse in hebben. U kunt zelf de doelgroep bepalen voor wie u de cursus wilt inzetten: mensen met diabetes of met CVRM. Ervaren Prismatrainers verzorgen de cursus en zorgen voor de benodigde cursusmaterialen.

Wat wordt er van de praktijk gevraagd?
Als praktijk zorgt u zelf voor de werving van twaalf deelnemers (naasten die meekomen niet meegerekend). U zorgt voor een geschikte cursusruimte, koffie en thee, een flipover en recente labgegevens van de deelnemers. De POH en/of huisarts van de praktijk zijn aanwezig tijdens de cursusbijeenkomsten. Verder zijn er hieraan geen kosten verbonden voor de huisartsenpraktijk.

Informatiebijeenkomst
Een andere vorm van groepseducatie is het organiseren van een informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld over gezonde voeding. UNICUM kan u ondersteunen bij de organisatie en voorbereiding, bijvoorbeeld door mee te denken over het werven van deelnemers en door het maken van promotiematerialen zoals flyers en posters.

Workshopcaroussel
Verschillende huisartsenpraktijken hebben binnen pilots persoonsgericht werken ervaring opgedaan met het organiseren van een workshopcaroussel. De bijeenkomsten werden goed bezocht en zowel zorgprofessionals als deelnemende patiënten waren enthousiast. Het thema van deze bijeenkomsten was 'hoge bloeddruk'. Bekijk hier het draaiboek en een voorbeeld van een programma/uitnodiging

Heeft u interesse in groepseducatie voor uw patiënten?
Laat dit dan weten aan een van onze consulente Lida van der Maat. Zij zal de mogelijkheden en benodigde voorbereidingen dan verder met u bespreken.